Hotline (24 hours)

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6 วัน 4 คืน

  • ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
  • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
  • 3 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB231017

6 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

69,919 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 69,919 160,738 แสดง - 23
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 73,919 168,738 แสดง - 34
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 75,919 172,738 แสดง - 34
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 75,919 172,738 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 69,919
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน