Hotline (24 hours)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

  • สะพานแห่งความรัก, รูปปั้นปลามังกร, สะพานมังกร, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, ฮอยอัน, หาดหมีเคว, บาน่าฮิลล์, สะพานมือ, วัดเทียนมู่, ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, พระราชวังไดโน้ย, วัดหลิงอิ๋ง, ทัวร์วันแม่, วันแม่
  • สวนสนุก Fantasy Park, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู, สวนดอกไม้แห่งความรัก, ช้อปปิ้งตลาดดองบา, ตลาดฮาน
  • ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
  • 3 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB190306

4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 13,899 13,899 แสดง - 30
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 10,899 10,899 แสดง - 30
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 13,899 13,899 แสดง - 30
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 10,899 10,899 แสดง - 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,899 13,899 แสดง - 30
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,899 13,899 แสดง - 30
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 10,899 10,899 แสดง - 30
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 10,899 10,899 แสดง - 30
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,899 12,899 แสดง - 30
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 11,899 11,899 แสดง - 30
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน