Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

การล่องเรือสำราญ GENTING DREAM

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม) และพักห้องมีระเบียง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัว

 สิงคโปร์ – ญาจาง(นาตรัง) – โฮจิมินห์ – สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน บินการบินไทย 

14 – 19 เมษายน 2562

ราคา 32,900 บาท 

รวมรถ รับ-ส่งไปท่าเรือ พักห้องมีระเบียง รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – สิงคโปร์ (ไปกลับ)

รวมเที่ยว+อิสระช้อปปิ้งที่ประเทศสิงคโปร์ 1 วัน!  มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมวิวทะเล ณ “เมืองญาจางหรือนาตรัง” เป็นเมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง

  • เยือนนครโฮจิมินห์หรือ “ไซง่อน” (Saigon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง


วันแรก   กรุงเทพฯ – ประเทศสิงคโปร์ – เรือสำราญ GENTING

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินไทย

เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ​ ผ่าน ต.ม นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ มารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ทำการเช็คอินขึ้น

DREAM จากนั้นเรือสำราญ GENTING DREAM ออกจากท่าเรือ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ

วันที่สอง    น่านน้ำสากล     

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า

วันที่สาม  ญาจาง(นาตรัง), ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)                

เช้า เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม) **อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**

วัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก 

 

 

 

 

 ค่ำ ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

วันที่สี่       โฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

 

เช้า เรือสำราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ***

นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “ไซง่อน” (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม

ค่ำ   ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

วันที่ห้า  น่านน้ำสากล    

เช้า  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า การช้อปปิ้ง ที่ร้าน Duty Free  Casino 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
บ่าย  อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club , Tributes , Genting Pool and Sun Deck เป็นต้น
 ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ  หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre 

วันที่หก  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยง   เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์
 นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล

อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินบินซางฮี ประเทศสิงคโปรเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทย

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ