ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (JR PASS)

จูบิลี่ แทรเวิล จำหน่าย ตั๋วรถไฟ ญี่ปุ่น JR PASS ตั๋วราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเท่านั้น สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยว ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น แบบไม่จำกัดจำนวน เที่ยวและระยะทาง จ่ายครั้งเดียว ใช้กับพาหนะ ทุกชนิดในเครือของ JR ทั้งรถไฟ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ รวมถึงรถไฟด่วนชินคันเซ็น (Shinkansen) ฯลฯ หาซื้อได้จากบริษัทท่องเที่ยว ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จูบิลี่ แทรเวิล จำหน่ายตั๋ว JR Pass ในราคาถูกสุดคุ้มกว่าใคร ทั้งสะดวก และประหยัด มีอายุการใช้งานภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ เพียงนำไปรับบัตรจริง ณ เคาน์เตอร์ JR ทั่วประเทศ เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

JR Pass แบ่งเป็น 2 ชนิด
1) Ordinary Class (ชั้น 2 : Tourist Class)
2) Green Class (ชั้น 1 : First Class)

*** ตั๋วรถไฟ JR Pass ราคาโปรโมชั่นจากจูบิลี่ แทรเวิล ***

อัตราค่าโดยสาร JR Pass แบบใช้เดินทางได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น (Nationwide) (ราคาเริ่มใช้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559)

ประเภท ตั๋วชั้นธรรมดา (Ordinary Class) ตั๋วชั้นพิเศษ (Green Class)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
7 วัน 29,110 เยน 27,700 เยน 14,550 เยน 13,700 เยน 38,880 เยน 37,000 เยน 19,440 เยน 18,500 เยน
14 วัน 46,390 เยน 44,000 เยน 23,190 เยน 22,000 เยน 62,950 เยน 59,000 เยน 31,470 เยน 29,000 เยน
21 วัน 59,350 เยน 56,000 เยน 29,670 เยน 28,000 เยน 81,870 เยน 77,000 เยน 40,930 เยน 39,000 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว


ที่นั่งชั้น GREEN CLASS

ที่นั่งชั้น ORDINARY CLASS

ข้อกำหนดในการซื้อตั๋ว JR Pass

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า ท่องเที่ยวประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor) เท่านั้น
  ** วีซ่าประเภทอื่นไม่สามารถซื้อตั๋ว JR Pass ได้
 • ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - ต้องเป็นผู้ที่พำนักในประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร (Resident)
  - สมรสกับชาวต่างชาติ และพำนักอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร (Resident)
 • ต้องซื้อจากบริษัทท่องเที่ยว ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาวีซ่า นักท่องเที่ยวประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor)
  ** วีซ่าประเภทอื่น อาทิ Student, Business, Trainee ฯลฯ ไม่สามารถซื้อได้
  ** ในกรณีผู้ถือหนังสือเดินทาง ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น
 • เมื่อได้รับการชำระเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับตั๋ว JR Pass ฉบับชั่วคราว ที่เรียกว่า Exchange Order มีอายุการใช้งานภายใน 90 วันนับจากวันออกตั๋ว และเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถไปรับตั๋วตัวจริง ซึ่งจะมีอายุการใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันรับตั๋ว
 • การสิ้นสุดอายุการใช้งานของตั๋ว JR Pass ให้นับต่อเนื่องจากวันแรก ที่ใช้งานจนถึงวันสุดท้ายของ ประเภทตั๋วที่ซื้อ (7 วัน, 14 วัน, 21 วัน)

ขั้นตอนการแลกตั๋ว JR Pass

หลังจากซื้อตั๋ว JR Pass กับจูบิลี่ แทรเวิลแล้ว เบื้องต้นท่านจะได้ รับตั๋วในรูปแบบ Exchange Order เมื่อถึงประเทศญี่ปุ่น จึงนำเอกสารดังกล่าวพร้อม Passport ไปรับบัตรฉบับจริงจากเจ้าหน้าที่ฯ

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อรับบัตร JR Pass ที่สนามบินหรือ สถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือ JR ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยสังเกตเครื่องหมาย “หน้าต่างเขียว” (Midori no Madoguchi)ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสาร JR Pass ที่ซื้อจากประเทศไทย พร้อม Passport ที่ระบุวีซ่าท่องเที่ยวแบบชั่วคราว (Temporary Visitor) ไปรับบัตร JR Pass ฉบับจริงจากเจ้าหน้า ที่สถานีรถไฟฯ โดยบัตรมีอายุ การใช้งานภายใน 1 เดือนนับจากวันรับบัตร รายละเอียดของบัตร ประกอบด้วย ชื่อ สัญชาติ หมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ถือบัตร วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการใช้งาน ราคาของบัตร วันที่ออกบัตร และผู้ออกบัตร หรือเจ้าหน้าที่สถานีขั้นตอนที่ 3 เมื่อต้องการเดินทาง เพียงแสดงบัตร JR Pass แก่เจ้าหน้าที่ฯ อายุของบัตรให้นับจาก วันแรกที่ใช้งานต่อเนื่องไปจนถึง วันสุดท้ายตามประเภทบัตรที่ซื้อ เช่น ตั๋ว 7 วัน เริ่มใช้งานวันที่ 1 เมษายน จะหมดอายุวันที่ 7 เมษายน หากท่านทราบกำหนดการเดินทางแล้ว ท่านยังสามารถจองรถไฟ ด่วนพิเศษบางขบวน หรือรถไฟชิงคันเซ็น (SHINKANZEN) ได้ล่วงหน้า ยกเว้นขบวน Nozomi และขบวน Mizuho

ข้อแนะนำ :
ท่านควรวางแผน และเตรียมการแต่เนิ่นๆ หากเดินทางในช่วง วันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น (Golden Week) ได้แก่ ช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงต้นพฤษภาคม ช่วงเทศกาลโอบ้งใน กลางเดือนสิงหาคม และในช่วงก่อนวันสิ้นปี

ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR Pass เส้นทางอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น


hokkaido railway company
JR Hokkaido ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น
ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 16,500 เยน 8,250 เยน
5 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน
7 วัน 24,000 เยน 12,000 เยน
Flexible 4 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวeast japan railway company
JR East ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด และภูมิภาคใหญ่ต่างๆ อันได้แก่ สนามบินนาริตะ โตเกียว โอมิยะ (Omiya) ทาคาซากิ (Takasaki) อัทสึโนมิยะ (Utsunomiya) นิกโกะ (Nikko) คารูอิซาวะ (Karuizawa) นางาโน่ (Nagano) นิกะตะ (Nigata) เอชิโกะ-ยูซาวะ (Echigo-Yuzawa) โคริยามะ (Koriyama) ฟูกูชิวะ (Fukushiwa) โยเนซาว่า (Yonezawa) เซนได (Sendai) ยามากะตะ (Yamagata) ชินโจ (Shinjo) โมริโอกะ (Morioka) ฮาชิโนเฮ (Hachinohe) ชิชิโนเฮ-โทวาดะ (Shichinohe-Towada) และตอนบนสุดของ ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น อย่างอาโอโมริ (Aomori)
ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
Flexible 5 วัน (ภายใน 14 วัน) 22,000 เยน 11,000 เยน

สามารถใช้ได้ยืดหยุ่นในระยะเวลา 5 วัน (ไม่ต้องใช้ติดต่อกัน แต่เมื่อแลกตั๋วมาแล้ว
บัตรจะนับวันที่แลกเป็นวันเริ่มต้น และจะหมดอายุภายในเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่แลก)
หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
JR West ครอบคลุมพื้นที่ของเกียวโต โอซาก้า โกเบ นาระ ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถใช้เดินทางไป Universal Studio ได้ โดยต้องเดินทางไป ยังสถานียูนิเวอร์แซล ซิติ้ ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด และยังนั่งรถไฟคันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (Haruka) เข้าเมืองเกียวโตได้อีกด้วย ประกอบด้วยบัตรโดยสาร 5 ประเภทดังนี้
 1. Kansai Area Pass
 2. Kansai Wide Area Pass
 3. Sanyo San’in Area Pass
 4. Kansai Hiroshima Area Pass
 5. Hiroshima-Yamaguchi Area Pass
Kansai Area Pass
ใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคคันไซ กับรถด่วน Haruka จากสนามบินคันไซ (Kansai-airport Express HARUKA), ขบวนรถเร็ว และรถปกติบนเส้นทางรถไฟ ระหว่างสนามบินคันไซ, Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Himeji, Wakayama, Shiga, Tsuruga ในจังหวัด Fukui และ Iga-ueno ในจังหวัด Mie

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
1 วัน 2,200 เยน 1,100 เยน
2 วัน 4,300 เยน 2,150 เยน
3 วัน 5,300 เยน 2,650 เยน
4 วัน 6,300 เยน 3,150 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวKansai Wide Area Pass
ใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน สายซันโย แบบที่นั่ง Unreserved Seats (รวมขบวน NOZOMI และ MIZUHO ระหว่างสถานี SHIN-OSAKA และ OKAYAMA), ขบวนรถด่วนพิเศษ, รถเร็วและรถปกติระหว่างสนามบินนานาชาติคันไซ, Okayama, Kurashiki, Shirahama, Kinosaki Onsen, Takamatsu และภูมิภาคคันไซของบริษัท Jr-West

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
5 วัน 8,500 เยน 4,250 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวSanyo San’in Area Pass
ใช้เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ความเร็วสูงชินคันเซน สายซันโย (รวมถึงขบวน NOZOMI และ MIZUHO ระหว่างสถานี SHIN-OSAKA และ HAKATA), ขบวนรถด่วนพิเศษแบบที่นั่ง Reserved Seats, รถเร็วและรถปกติแบบที่นั่ง Non-Reserved Seat ระหว่างสนามบินนานาชาติคันไซ, Sanyo San’in (5 จังหวัดในภูมิภาค Chugoku) และ Takamatsu รวมถึงเรือเฟอร์รี่ไปเกาะ Miyajima ของบริษัท Jr-West

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
7 วัน 19,000 เยน 9,500 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวKansai Hiroshima Area Pass
ใช้เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ความเร็วสูงชินคันเซน สายซันโย (รวมถึงขบวน NOZOMI และ MIZUHO ระหว่างสถานี SHIN-OSAKA และ HAKATA), ขบวนรถด่วนพิเศษ, รถเร็ว, รถปกติแบบที่นั่ง Non-Reserved Seat ระหว่างสนามบินนานาชาติคันไซ, Hiroshima, Okayama และ Takamatsu รวมถึงเรือเฟอร์รี่ไปเกาะ Miyajima ของบริษัท Jr-West

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
5 วัน 13,000 เยน 6,500 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวHiroshima-Yamaguchi Area Pass
ใช้เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ตั้งแต่สถานี Hakata ในจังหวัด Fukuoka, จังหวัด Yamaguchi จนถึงจังหวัด Hiroshima ด้วยรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน สายซันโย (รวมขบวน NOZOMI และ MIZUHO ระหว่างสถานี HAKATA และ MAIHARA), ขบวนรถด่วนพิเศษ, รถเร็ว, รถปกติ และเรือเฟอร์รีไปเกาะ Miyajima ของบริษัท JR-West

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
5 วัน 11,000 เยน 5,500 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวSHIKOKU RAILWAY COMPANY
JR Shikoku เป็นตั๋วรถไฟชนิดใหม่ สามารถใช้โดยสารรถไฟ JR, Kotoden, Iyotetsu, Tosaden, Tosa Kuroshio และ Asa Kaigan

ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
2 วัน 6,300 เยน 3,150 เยน
3 วัน 7,200 เยน 3,600 เยน
4 วัน 7,900 เยน 3,950 เยน
5 วัน 9,700 เยน 4,850 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวKYUSHU RAILWAY COMPANY
JR Kyushu ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่รวมจังหวัดโอกินาว่า ประกอบด้วยบัตรโดยสาร 2 ประเภทดังนี้
 1. All Kyushu Area
 2. Northern Kyushu Area
All Kyushu Area
สามารถใช้ได้ทั่วทั้ง ภูมิภาคของคิวชู โดยครอบคลุมเมืองหลักๆ ดังนี้ Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Beppu, Sensai, Kagoshima, Miyazaki, Yoshimatsu
ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 15,000 เยน 18,000 เยน
5 วัน 7,500 เยน 9,000 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวNorthern Kyushu Area
เป็นตั๋วรถไฟชนิดใหม่ สามารถใช้โดยสารรถไฟ JR, Kotoden, Iyotetsu, Tosaden, Tosa Kuroshio และ Asa Kaigan
ประเภท ราคา (เยน)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 8,500 เยน 10,000 เยน
5 วัน 4,250 เยน 5,000 เยน

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัวตั๋วรถไฟยุโรป Rail Europe


จูบิลี่ แทรเวิล นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟยุโรป Rail Europe หรือ Eurail Pass แบบไม่จำกัดระยะทาง และจำนวนเที่ยว สัมผัสกับขบวนรถไฟความเร็วสูงถึง 320 กม./ชั่วโมง ครอบคลุม 28 ประเทศในเครือยุโรป จากเมืองสู่เมือง ประเทศสู่ประเทศ หรือดื่มด่ำรถไฟสายทัศนียภาพสวิส ฯลฯ แบบตรงเวลา ด้วยราคาพิเศษ และสิทธิประโยชน์มากมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ตั๋วรถไฟยุโรป (Eurail Pass)

 1. บัตรโดยสารนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้บุคคลอื่นได้ ต้องใช้คู่กับหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรบนรถไฟหรือเรือ
 2. สามารถเดินทางโดยไม่จำกัดระยะทาง และจำนวนเที่ยว ภายในวัน-เวลาที่กำหนดบนบัตรโดยสาร
 3. ผู้ถือบัตรโดยสารต้องให้เจ้าหน้าที่รถไฟบันทึกวันแรกของการเดินทาง และหมายเลขหนังสือเดินทางลงบนบัตรฯก่อน จึงสามารถเริ่มใช้บัตรโดยสารได้
 4. การสำรองที่นั่งบังคับ สำหรับรถไฟความเร็วสูง รถไฟกลางคืน และรถไฟทัศนียภาพฯ เช่น TGV, Eurostar, Glacier Express และ Thalys ฯลฯ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 5. หากพบว่า มีการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนคูปองในบัตรฯ เจ้าพนักงานตรวจตั๋วมีอำนาจยึดบัตรโดยสารนั้นๆ และเรียกเก็บเงินค่าโดยสารเต็ม พร้อมปรับอีกไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศนั้น
 6. หากบัตรโดยสารสูญหาย หรือถูกขโมย โดยที่ได้ใช้ไปแล้วบางส่วน จะไม่สามารถคืนเงินหรือออกบัตรใหม่ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ตั๋วรถไฟได้ ท่านต้องนำบัตรโดยสารนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟประทับหลังบัตรว่าไม่ได้มีการใช้ (Unused) แล้วนำมาแสดงกับผู้ขายภายในเวลาที่ระบุตามเงื่อนไขในบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม
 7. ตัวแทนจำหน่ายเป็นเพียงสื่อกลางในการขายตั๋วรถไฟยุโรป ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การล่าช้าหรือยกเลิกขบวนรถไฟ ความผิดพลาดในการเปลี่ยนขบวนรถไฟ การถูกโจรกรรม หรือสูญหายของสัมภาระและบัตรโดยสาร ในการโดยสารรถไฟของท่าน

ส่วนลดพิเศษจากตั๋วรถไฟยุโรป (Rail Europe)

 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เดินทางฟรี เว้นเสียแต่จะแจ้งทำการสำรองที่นั่งนอกเหนือเงื่อนไข
 • เด็กอายุระหว่าง 4 ถึง 11 ปี ลด 50% ของราคาผู้ใหญ่
 • เยาวชน ที่มีอายุ 12 - 25 ปี รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% ซึ่งบางเงื่อนไขได้เฉพาะบัตรโดยสารชั้น 2 เท่านั้น
 • ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษจากบัตรโดยสารหรือตั๋วเที่ยวเดียวบางประเภท
 • เดินทางเป็นคู่ รับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ โดยต้องระบุชื่อผู้เดินทางบนบัตรใบเดียวกัน และต้องเดินทางด้วยกันตลอดเส้นทาง
 • เดินทางเป็นกลุ่ม 2-5 ท่าน โดยต้องระบุชื่อลงบนบัตรใบเดียวกัน และต้องเดินทางด้วยกันตลอดเส้นทาง

ประเภทของรถไฟยุโรป

 1. รถไฟที่ให้บริการระหว่างวัน แบ่งเป็น
  @ High Speed Train
  @ Regional Train
  @ Scenic Train
 2. รถไฟกลางคืน เหมาะสำหรับการเดินทางตั้งแต่ 6ชั่วโมงขี้นไป ซึ่งท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มระหว่างเดินทาง ประหยัดเวลา และค่าโรงแรมที่พัก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแล มีอาหารบริการตลอดการเดินทางแบ่งเป็น
  @ Sleeper มีห้องนอนส่วนตัวสำหรับผู้โดยสาร 1 ถึง 3 ท่าน ปกติจะมีอาหารเช้ารวมในราคาตั๋ว
  @ Couchette เป็นห้องนอนรวมสำหรับผู้โดยสารจำนวน 4 ถึง 6 ท่าน เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางแบบกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัวที่ต้องพบปะกับคนท้องถิ่น
  @ Reclining Seat เป็นเก้าอี่ปรับเอนนอนซึ่งจะมีในรถไฟบางขบวนเท่านั้น เหมาะสำหรับ ผู้โดยสารที่ต้องการประหยัด และมีงบจำกัด

ประเภทของตั๋วรถไฟยุโรป (Rail Europe)

 1. แบบโดยสารแบบต่อเนื่อง เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางได้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดระยะทางและจำนวนเที่ยวในแต่ละวันภายในอายุการใช้งาน เช่น ซื้อบัตรแบบ 7 วัน เริ่มใช้บัตรวันที่ 1 มิถนายน ท่านสามารถขึ้นลงรถไฟวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยจำกัดระยะทางภายในวันที่ 7 มิถุนายน
 2. บัตรโดยสารแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นบัตรโดยสารที่นับเฉพาะวันที่ใช้ขึ้นรถไฟ โดยไม่จำกัดระยะทาง และจำนวนเที่ยวในแต่ละวัน ภายในอายุการใช้งาน เช่น บัตรโดยสารแบบ 8 วันใน 1เดือน ...เริ่มใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. ใช้อีกครั้งในวันที่ 5 และ 10 ก็จะเหลือใช้ได้อีก 5วัน ภายในวันที่ 30 มิถนายน โดยใช้ ได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ถึง เที่ยงคืนวันเดียวกัน


รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา