จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

AEC101 ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

  • ประเทศ : มาเลเซีย
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • สายการบิน : Malaysia Airline

Blue Mosque คาเมร่อน ไฮแลนด์ น้ำตกอีสกันดา สวนสตอรเบอรี่ เก็นติ้ง ถ้ำบาตู ตึกแฝดปิโตรนัส เมืองใหม่ปุตตราจายา
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,900 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 61 - มกราคม 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา