จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB7704 ทัวร์อินเดีย ปันใจไปเนปาล 4 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : อินเดีย
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Lion air

กาฐมาณฑุ (Kathmandu) ภัคตะปูร์ เมืองนากาก็อต ยอดเขานากาก๊อต กาฐมาณฑุ พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” ช้อปปิ้งย่านทาเมล สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB 7703 ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

  • ประเทศ : อินเดีย
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : Spice Jet (SG)

เยือน ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ป้อมปราการแห่งชมพูทวีป
เลห์ สัมผัสประสบการณ์บนถนนที่สูงที่สุดในโลก Khadung La Pass
หุบเขาแห่งดอกไม้ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย ทะเลสาบแปงกอง
ทะเลสาบน้ำเค็มที่สุดในโลก
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,991 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค.61 : 4-11 / 13-20 / 20-27 /25-1 ส.ค. / 27-3 ส.ค.
ส.ค.61 : 1-8 / 10-17 / 17-24 / 24-31 / 29-5 ก.ย.
ก.ย.61 : 5-12 / 12-19 / 19-26 / 26-3 ต.ค.
ต.ค.61 : 5-12 / 12-19 / 19-26

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา