จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB7704 ทัวร์อินเดีย ปันใจไปเนปาล 4 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : อินเดีย
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Lion air

กาฐมาณฑุ (Kathmandu) ภัคตะปูร์ เมืองนากาก็อต ยอดเขานากาก๊อต กาฐมาณฑุ พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” ช้อปปิ้งย่านทาเมล สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา