จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB9913 ทัวร์ตุรกี Turkey 9D6N

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค โบสถ์เซนต์บาร์บารา บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ล่องเรือบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 46,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9912 ทัวร์ตุรกี Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 33,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9911 ทัวร์ตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • สายการบิน : Emirates Airline (EK)

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

JUB9910 ทัวร์ตุรกี Unseen 9 วัน 6 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

เมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 34,888 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 61

JUB9909 ทัวร์ตุรกี Unseen Turkey 9 วัน 6 คืน

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 33,888 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 61

JUB9907 ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

สุสานอตาเติร์ก นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองโบราณเอฟฟิซุส กรุงทรอย เมืองอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,977 บาท
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

JUB9904 ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC TURKEY

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยของปามุคคาเล่ และ ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง : 30 ส.ค.-07 ก.ย. 61
ก.ย. 61 : 04-12 / 10-18 / 19-27
25 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 61 : 03-11 / 10-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-30 (วันปิยะมหาราช)
30 ต.ค.-07 พ.ย.
พ.ย. 61 : 06-14 / 14-22 / 19-27

JUB 9906 ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 8 วัน
 • สายการบิน : TURKISH AIRLINES

บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ริเวียร่าแห่งตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร
พระราชวังทอปกาปึ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง Istinye Park
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง : มิ.ย. 61 : 30 มิ.ย. - 07 ก.ค.
ต.ค. 61 : 06-13 / 07-14 / 08-15 / 13-20 / 14-21 / 15-22 / 20-27 / 21-28
27 ต.ค. - 03 พ.ย.

JUB 9905 ทัวร์ตุรกี Wow Turkey 8 DAYS

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 8 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Turkish Airlines

ฮิปโปโดม สุเหราสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี
พระราชวังโดลมาบาเซ่ มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณแอฟฟิซุส ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง : มิ.ย.61 : 09-16
ก.ค.61 : 6-13 / 1-14 / 8-15
ต.ค.61 : 6-13 / 8-15 / 15-22 / 27-3 / 28-4 พ.ย.
พ.ย.61 : 3-10 / 4-1 / 10-17 / 11-18 / 17-24 / 18-25 / 24-1 ธ.ค. / 25-2 ธ.ค.
ธ.ค.61 : 1-8 / 2-9 / 3-10

JUB 9903 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

 • ประเทศ : ตุรกี
 • ระยะเวลา : 8 วัน
 • สายการบิน : TURKISH AIRLINES

ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน พระราชวังทอปกาปี แกรนดฺ์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟร์อส
พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองซานิคคาเล่ ม้าไม้เมืองกรอย วิหารอะโครโปรลิส บ้านพระแม่มารี พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ก.ค. 61 : 07-14 / 08-15
ส.ค. 61 : 12-19
ก.ย. 61 : 02-09 / 08-15 / 09-16 / 15-22 / 16-23 / 23-30 /
29 ก.ย. - 06 ต.ค.
30 ก.ย. - 07 ต.ค.
ต.ค. 61 : 20 -27
พ.ย. 61 : 03-10 / 04-11 / 10 -17 / 11-18 / 17-24 / 18-25
24 พ.ย. - 01 ธ.ค.
25 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-08 / 02-09 / 08-15 / 09-16
25 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 05 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 06 ม.ค. 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา