จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

AEC704 ทัวร์กัมพูชา Happy Cambodia Siem Reap So Good 3D2N

 • ประเทศ : กัมพูชา
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :

เสียมเรียบ โตนเลสาบ องค์เจ็ค องค์จอม ปราสาทบันทายสรี นครวัด นครธม (ปราสาทบายน) ปราสาทตาพรม พนมบาเค็ง ชมโชว์ระบำอัปสร วัดใหม่ (“Killing Field”) ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ โรงเกลือ
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 5,999 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 61

AEC703 ทัวร์กัมพูชา ท่องอารยธรรมพันปี

 • ประเทศ : กัมพูชา
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : LANMEI AIRLINE (LQ)

ชมความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมราชวังของไทย นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ที่วัดพระแก้ว เที่ยวชมนครวัด นครธม ชมโชว์ Rosana Broadway การแสดงชุดระบำอัปสราศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา ช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดรัสเซีย
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
กำหนดเดินทาง : มิ.ย. 61 : 23-26
30 มิ.ย.-03 ก.ค.
ก.ค. 61 : 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31
ส.ค. 61 : 04-07 / 11-14 (วันแม่แห่งชาติ) / 18-21 / 25-28
ก.ย. 61 : 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25
29 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 61 : 06-09 / 13-16 / 20-23

AEC702 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

 • ประเทศ : กัมพูชา
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : AirAsia

วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62

AEC701 ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

 • ประเทศ : กัมพูชา
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : AirAsia

ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ปราสาทบันทายศรี ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ วัดทไม
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
กำหนดเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา