จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB 904 ทัวร์โครเอเชีย Croatia Riviera

  • ประเทศ : โครเอเชีย
  • ระยะเวลา : 7 วัน
  • สายการบิน : Turkish Airlines

ซาเกรบ คาโลวัช อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า ซาดาร์ วิโดเซ่ ซิบินิค โทรเกียร์ สปลิท นีอุม (บอสเนีย) ดูบรอฟนิค
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 49,900 บาท
กำหนดเดินทาง : ต.ค. 61 : 10 - 16 / 14 - 20 /
พ.ย. 61 : 05 - 11 / 12 - 18 / 19 - 25 / 26 - 02 ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 10 - 16 / 31 - 06 ม.ค.

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา