ประกันภัยการเดินทาง ( Travel insurance )

ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทาง โดยเฉพาะการขอวีซ่า เข้ายุโรปในกลุ่มประเทศ เชงเก้น (Schengen) ซึ่งปกติวงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่ 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร ประกันภัยการเดินทางสร้างความอบอุ่น และเติมเต็มความสุข ในทุกครั้งของการเดินทาง ไม่ว่าใกล้หรือไกล ในประเทศหรือต่างประเทศ ไปท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ เพราะนอกจากคุ้มครอง ในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุแล้ว ยังมีแผนที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ ความล่าช้า ความเสียหาย หรือการสูญหาย ของกระเป๋าสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน หรือแม้แต่ความเสียหาย ที่เกิดต่อบุคคลภายนอก ฯลฯ นอกจากประกันรายเดี่ยว รายกลุ่ม หรือรายครอบครัว ประกันเป็นรายเที่ยว หรือท่านที่เดินทางบ่อยๆ ยังสามารถใช้เบี้ยรายปี ในราคาพิเศษ ซึ่งสามารถเดินทางได้ภายใน 365 วัน และยังมีประกัน การเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไป ศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชม. จูบิลี่ แทรเวิล ได้เลือกสรรบริษัทประกันชั้นนำ น่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และเป็นที่ไว้วางใจ ของนักเดินทางทั่วโลก เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 200 บาทเท่านั้น เพียงคลิกประกันฯที่ท่านถูกใจ

allianz global assistance

Allianz Global Assistance (AIG 24 h.) ชื่อ เดิมคือ Mondrail Assistance Thailand มีพนักงานที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทมากกว่า 10,200 คน ดำเนินงานด้วย 35 ศูนย์ปฎิบัติการ ใน 28 ประเทศ ติดต่อสื่อสารได้ 40 ภาษาใน 5 ทวีปและทำงานร่วมกันกับตัวแทนเป็นจำนวนกว่า 180 รายทั่วโลก นอกจากใช้ขอวีซ่าเชงเก้น คุณยังสามารถรับเงินคืนหากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ราคาเริ่มต้นเพียง 290 บาท และทุนประกันสูงสุดถึง 6 ล้านบาท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจนานกว่า 65 ปี มีทีมงานที่สามารถสื่อสารได้ 20 ภาษา ด้วยแผนการประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และเจ็บป่วยสูงสุดถึง 5 ล้าน ที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ ไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลเองทั้งที่เป็นผู้ป่วยภายนอก หรือภายใน และให้ความคุ้มครองโดย ไม่จำกัดอายุผู้ประกัน เริ่มต้นเพียง 200 บาท

TRAVEL GUARD

AIG Travel Guard เป็นแผนประกันภัยการเดินทาง ภายใต้บริษัท Chartis หนึ่งในเครือบริษัท New Hamshire Insurance มีความสามารถเป็นเลิศในการประกันภัยการเดินทางทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีเครือข่ายทั่วโลก กับศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้ง 8 แห่งของเราที่พร้อมดูแล และให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นอีก 28 ภาษา ที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาฉุกเฉินใดๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นเพียง 213 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 โดย คุณชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง มากว่า 70 ปี พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานมือ อาชีพกว่า1,200 คน ภายใต้การบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 นอกจากนี้ยังได้รับการรองรับอย่างเป็นทางการจากสถานทูตใน กลุ่มเชงเก้นในการยื่นขอวีซ่า ที่สำคัญคือสามารถซื้อประกันและชำระเงินออนไลน์ได้ 24 ชม. เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 310 บาท

รางวัลรับรองมาตรฐานบริษัทนำเที่ยว ระดับดี
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา